Komunikácia musí fungovať nielen von,
ale najmä do vnútra spoločnosti

(interná komunikácia, krízová komunikácia)

Kilowatty či kilowatthodiny? Komunikácia energetických tém patrí k jedným z najnáročnejších aj preto, že bežný spotrebiteľ sa prirodzene zaujíma iba o ceny energií. Toto zjednodušenie však prináša aj mnohé úskalia, najmä ak ceny energií idú hore. Za každým takýmto nárastom sa totiž skrýva oveľa viac, od procesu výroby až po dodávky energií.

Aké boli očakávania?

Pôvodne slovenská skupina GGE prešla viacerými míľnikmi vrátane vstupu britského investičného fondu Infracapital do spoločnosti v roku 2018. Našou úlohou bolo okrem klasickej externej komunikácie nastaviť po príchode globálneho investora nástroje a kanály aj na internú komunikáciu zodpovedajúcu jeho štandardom.

the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash

Čo sa realizovalo?

Skupina GGE zastrešuje nielen obchodníka s energiami, ale aj viaceré prevádzky na výrobu elektriny a tepla, ako aj najväčšieho dodávateľa LNG v Poľsku. Práve rôznorodosť služieb a veľkosť Skupiny, ktorá dnes pôsobí nielen na slovenskom, ale aj na českom a poľskom trhu, boli dôvodom, prečo sa k zamestnancom nedostávali novinky zo života v Skupine.

A tak vznikol interný newsletter, ktorý zamestnancom prináša kľúčové informácie z pohľadu strategického smerovania Skupiny, a predstavuje jednotlivé spoločnosti v rámci Skupiny GGE ich kolegom v sesterských spoločnostiach.  

Ako sa nám darilo?

Spokojnosť klienta je pre nás vždy najdôležitejším meradlom kvality našej práce. Roky našej spolupráce so Skupinou GGE hovoria za všetko. Spoločne pracujeme na lepšej informovanosti o svete energetiky už od vzniku našej agentúry, teda nepretržite od roku 2016. Počas toho sme pomohli Skupine GGE zvládnuť viaceré krízové situácie, ale aj už spomínanú internú komunikáciu, ktorej význam v posledných rokoch dramaticky vzrástol nielen v odvetviach vyžadujúcich si technicky vzdelaných zamestnancov.