V Bratislave vznikla nová destinácia
pre moderný mestský život

(media relations, produktové PR, influencer marketing)

Otvorenie multifunkčného projektu s roky očakávanou autobusovou stanicou v Bratislave sa stretlo s veľkým záujmom verejnosti aj médií. Už samotné otvorenie na jeseň 2019, v začínajúcej 3. vlne covidu, bolo samo o sebe výzvou. Krátko po ňom prišla ďalšia – naučiť ľudí, po prvom ošiali z nového centra, tráviť v ňom čas.

Aké boli očakávania?

Zaži Nivy! Nič viac, nič menej. Nivy nechceli byť od začiatku miestom, o ktorom povieme, akým má pre návštevníkov byť. Bolo na každom, ako si ich navnímal. Po otvorení sa mali stať miestom jedinečných zážitkov, ale aj riešenia každodenných a celkom bežných potrieb. A to bolo našou úlohou.

telefon-post-nivy

Čo sa realizovalo?

Ako prví mohli do tohto unikátneho priestoru nahliadnuť novinári, a to 2 dni pred oficiálnym otvorením pre verejnosť. Príchod autobusmi z dočasnej autobusovej stanice na tú novú bol pre nich skutočným zážitkom, rovnako ako komentovaná prehliadka od podzemia až po zelenú strechu centra.

Nivy pritiahli záujem médií najmä kvôli verejnému priestoru. Z hľadiska natívneho PR bola preto prirodzená ich rezervovanosť ku „komerčnému“ obsahu, aj postupne klesajúci záujem o nové centrum.

Nivy v sebe spájajú mnohé funkcie. Hľadali sme preto formy, ako osloviť konkrétneho zákazníka a vytvoriť z Nív miesto naozaj pre každého. A to sa nám podarilo nielen cez klasické PR formáty, ale aj spoluprácou s influencermi. Vďaka vizuálne zaujímavému obsahu prinášame zážitok priamo k našim cieľovým skupinám.

Ako sa nám darilo?

Prvý deň navštívilo Nivy neuveriteľných 57 000 návštevníkov. Míľnik miliónteho návštevníka pokorili Nivy za 24 dní.

Na otvorení pre novinárov sme mali plno. Tentoraz sa obavy z nízkej účasti na novinárskom dni nemali šancu dostaviť, hrozilo skôr prekročenie kapacity. Neboli sme ani tak limitovaní priestorom, ako aktuálnymi COVID opatreniami v súvislosti s rozbiehajúcou sa treťou vlnou. Len tento deň nám priniesol veľký mediálny zásah. Za týždeň sme z úvodnej tlačovej konferencie dosiahli 145 natívnych mediálnych výstupov v hodnote 2,27 milióna eur (AVE). Samotné otvorenie pre verejnosť nám v nasledujúcich týždňoch prinieslo takmer raz toľko výstupov.