Každý príbeh, aj špičkového vedca,
potrebuje komunikáciu

(media relations, social media)

Aj úspešná firma potrebuje správne odkomunikovať svoje úspechy. Spolupráca s jedným z najúspešnejších príbehov Slovenska posledných rokov sa rozbehla v roku 2019, kedy tím okolo Paľa Čekana, okrem popularizácie vlastného výskumu, otváral diskusiu o všeobecnej potrebe podpory R&D u nás.

Aké boli očakávania?

Veda a výskum je kľúčovou oblasťou pre budúce generácie. Napriek tomu si priestor v médiách získava výrazne ťažšie ako iné témy ekonomického a spoločenského života. Našou úlohou bolo spopularizovať v tom čase začínajúcu špičkovú biotechnologickú firmu a získať tak priestor aj pre diskusiu o potrebe podpory vedeckých tímov zo strany štátu.

BMC_Odovzdanie

Čo sa realizovalo?

Samotný príbeh zakladateľa MultiplexDX Paľa Čekana, špičkového vedca a operného speváka, ktorý sa na Slovensko vrátil z USA naštartovať vlastný výskum a vývoj multiplexnej onkologickej diagnostiky, bol výborným začiatkom pre prácu s médiami. A keď na to naviazal pre Slovensko historicky prvý úspech MultiplexDX v prestížnej európskej grantovej schéme EIC Accelerator v roku 2019, mali sme komunikačne vyhraté. Následný príbeh vývoja viacerých slovenských RT-PCR a LAMP testov na diagnostiku vírusu COVID-19 je už, nielen vďaka mediálnym výstupom, ale aj sociálnym sieťam, všeobecne známy.

Ako sa nám darilo?

MultiplexDX patrí vďaka svojim výsledkom v R&D k najznámejším „exportným“ artiklom slovenskej vedy a výskumu. Aj v mediálnom priestore a v rámci sociálnych sietí patrí už takpovediac k matadorom R&D. Len v roku 2022 dosiahla komunikácia v médiách vyše 400 výstupov. Na sociálnych sieťach sa nám spolu so zakladateľom Pavlom Čekanom podarilo zvládnuť aj agresívnu komunikáciu šíriteľov hoaxov počas obdobia pandémie COVID-19. Naopak, práve prostredníctvom Facebooku sme pomáhali bojovať s hoaxami a motivovať ľudí k zodpovednému správaniu a dôvere k vede a vedeckým poznatkom.