Najväčší rezidenčný developer
dostáva nový smer

(media relations)

logo_cresco

Nový vietor v komunikácii najväčšieho rezidenčného developera na Slovensku nepriniesol len nový interný marketingový tím, ale aj spolupráca s našou agentúrou. Napriek individuálnym úspechom projektov hľadala firma jednotnú líniu komunikácie a identity.

Aké boli očakávania?

Pre CRESCO REAL ESTATE sme mali za úlohu pokryť komplexnú externú komunikáciu, a to nielen značky, ale aj ich vlajkového projektu – Slnečníc v bratislavskej Petržalke. Cieľ bol jasný, zvýšiť viditeľnosť značky developera a lepšie ho prepojiť s jeho rezidenčnými projektami. A keďže sme sa osvedčili, pribudla nám ďalšia úloha. Klient nám zveril aj community management na sociálnych sieťach niekoľkých developerských projektov.

pexels-fauxels-3184465

Čo sa realizovalo?

Počas prvého roka bolo jadrom našej spolupráce procesné nastavenie externej komunikácie, ako aj štandardizácia výstupov smerom na cieľové skupiny. Budovanie CRESCO REAL ESTATE ako spoľahlivého respondenta a odborníka pre masmédiá si vyžadovalo promptné a obsahovo zaujímavé odpovede na mediálne dopyty. Proaktívna komunikácia značky bola brzdená najmä prebiehajúcimi internými procesmi, ktoré mali za cieľ definovať novú identitu a smerovanie značky. Príležitostne sme aj k tejto téme ponúkali našu odbornú konzultáciu.

V rámci priebežných zadaní sme načrtli možnú dlhodobú spoluprácu s tretím sektorom v oblasti CSR, ktorá by umožnila predstaviť a budovať novú identitu spoločnosti. Nadviazali sme aj niekoľko iných partnerstiev, z ktorých vzišli dlhodobé spolupráce generujúce kontinuálne pozitívne komunikačné príležitosti.

Ako sa nám darilo?

Vďaka kvalite a konzistentnosti v komunikácii do médií sa o nás začali novinári prirodzene zaujímať, pribúdalo mediálnych dopytov aj ponúk na rozhovory. Lepšie interné definovanie stanovísk, ako aj udržiavanie FAQ viedli k rýchlejšej a konzistentnej externej komunikácii.

Dôkladná príprava na pravidelné stretnutia so zástupcami vlastníkov, obyvateľov priniesla pokojnejší a racionálnejší priebeh stretnutí, na ktorých sú posolstvá jasne formulované a odovzdané. Nedochádza tak k nedorozumeniam alebo zbytočne neadresnej diskusii.

Priebežná komunikácia smerom k obyvateľom vo forme blogov, rozhovorov a článkov pomáhala vyvarovať sa rizikovým situáciám v súvislosti s výstavbou, termínmi, vybavením lokality a ďalším.

Community managementom, ktorého alfou a omegou boli nielen argumenty, ale aj správne zvolený jazyk a tonalita odpovedí, sa podarilo po niekoľkých mesiacoch diskusie na sociálnych sieťach viac racionalizovať. Z príležitostných nekonštruktívnych útokov sa stal dialóg, ktorý vedie nielen k vyššej spokojnosti obyvateľov, ale aj k lepšiemu celkovému vnímaniu klienta.