Keď všetci ťahajú za spoločný koniec,
výsledkom je fungujúce zdravotníctvo

(media relations, online)

Jeden cieľ majú zdravotné poisťovne spoločný – mať spokojných poistencov. A tak sa spojili, aby mohli spoločne a koordinovane riešiť zásadné otázky, ktoré sa týkajú zdravotného poistenia a zdravotnej politiky, a prinášať tak lepšie podmienky a kvalitu do slovenských nemocníc a ambulancií.

Aké boli očakávania?

Našu spoluprácu so zdravotnými poisťovňami odštartoval projekt stratifikácie nemocníc pod taktovkou vtedajšej ministerky zdravotníctva Andrey Kálavskej. Napriek tomu, že stratifikácia narazila na nevôľu politikov, otvorila dvere našej ďalšej spolupráci. Veľkou výzvou bolo hľadanie spoločnej línie a tónu komunikácie najmä v otázkach, kde sa súkromný a štátny sektor rozchádzali.

azp-web-telefon

Čo sa realizovalo?

Ako pravá ruka výkonného riaditeľa sme nastavovali komunikačné rámce asociácie, pomáhali pri príprave jeho účasti na konferenciách či v diskusných reláciách. Pri zásadných otázkach, v ktorých poisťovne ťahali za rovnaký koniec, sme vydávali spoločné stanoviská a poskytovali novinárom odpovede na ich otázky.

Pomerne turbulentné obdobie sme v komunikácii zažívali pri nástupe pandémie koronavírusu. Zatvárala sa biela medicína, rástli náklady na protipandemické opatrenia v ambulanciách aj nemocniciach, vláda schválila odklad platieb na verejnom zdravotnom poistení. V krátkom čase vznikalo množstvo nových situácií z rôznych oblastí, na ktoré bolo potrebné rýchlo reagovať.

Po upokojení situácie v spoločnosti bol konečne priestor aj na redizajn webovej stránky a tvorbu nového obsahu, ktorý by prinášal prehľadné a užitočné informácie nielen pre poistencov, ale aj novinárov.

 

 

Ako sa nám darilo?

„Zdravá zmena“ – stratifikácia nemocníc

Len úvodná tlačová konferencia v júli 2018, na ktorej Ministerstvo zdravotníctva predstavilo spolu s poisťovňami novú koncepciu nemocníc, priniesla 70 natívnych výstupov v relevantných médiách.

Detaily plánovej reformy sme predstavili novinárom v apríli 2019, ktoré sme podporili prieskumom verejnej mienky, a to širokej laickej aj odbornej verejnosti. V septembri, kedy sa malo rozhodnúť o osude reformy a odborné debaty začali skĺzať do politických, sme opäť komunikačne pritlačili. Zrejme nie je na Slovensku nikto, kto by v tom čase o stratifikácii nemocníc nepočul, čo považujeme za jednoznačný úspech.