Stravné lístky vyvolali
vlnu vášnivých diskusií

(full-service – media relations, online, podpora public affairs)

AMOBE_Logo

Odvetvové združenie emitentov stravných lístkov dostalo nový šat, od názvu cez dizajn až po jeho zameranie. Spúšťačom boli rekreačné poukazy, s ktorými prišla aj chuť zmodernizovať predchodcu združenia AESP SR. Počas našej spolupráce s AMOBE prišli aj časy, ktoré nám nedali vydýchnuť. Najmä, keď sa proti stravným lístkom spoločensky i politicky vytvárala opozícia, na ktorú bolo treba aktívne a pružne reagovať.

Aké boli očakávania?

Na začiatku bola vízia urobiť kompletný rebranding a redizajn asociácie, a to nielen po vizuálnej, ale aj po obsahovej a organizačnej stránke. Neskôr sa ako kľúčové ukázalo udržať pozitívnu, či aspoň neutrálnu verejnú mienku na produkt klienta.

amobe_mockup

Čo sa realizovalo?

Asociácia dostala pod našim vedením novú identitu, webovú stránku aj priority v komunikácii. Vďaka workshopom s jej členmi sme mohli spoločnými silami nielen vytvoriť novú tvár asociácie, ale ju aj úspešne uviesť do verejného života. Nasledujúce roky s AMOBE boli o full-service, a to od tvorby obsahu a media relations cez digitálne a online kampane až po podporu PA aktivít.

V čase otvorenia témy podpory stravovania zamestnancov na Slovensku sme boli svedkami vášnivých debát, ktoré bolo potrebné moderovať a udržať v odbornej rovine. Naša úloha však zďaleka nekončila pri community managemente na sociálnych sieťach. Zastrešili sme celú komunikáciu s masmédiami, čo si vyžadovalo nájsť nielen vhodné kanály, ale aj nepriestrelné argumenty a posolstvá. Kontinuálne sme tak reagovali na aktuálne dravý vývoj nielen na politickej, ale aj spoločenskej scéne vo forme inzercií, stanovísk, tlačových správ či individuálnych odpovedí. Neustále sme pritom brali na zreteľ komunikačné priority asociácie s cieľom neupadnúť do reaktívnej komunikácie. Obstáť argumentačne v diskusiách nebolo jednoduché, preto sme si museli neustále zabezpečovať širokú škálu odborných podkladov, údajov a informácií z dostupných slovenských, ale aj zahraničných zdrojov. Podporovali sme tiež lokálne aktivity medzinárodnej strešnej asociácie SVIA.

Ako sa nám darilo?

Vďaka udržiavaniu si vecného tónu, a to aj napriek kontinuálne emóciami podfarbeným útokom, si AMOBE zachovalo charakter profesionálneho združenia, ktoré je relevantným partnerom do odborných diskusií.

Často sprvu vášnivé útoky na sociálnych sieťach či v médiách sa nám darilo tlmiť a do určitej miery racionalizovať vďaka pokojnému a odbornému prístupu. Kombináciou viacerých nástrojov a komunikačných kanálov sme úspešne dostávali posolstvá a dáta k širokej verejnosti. Už počas kampane sme mali možnosť vidieť, ako naše argumenty spontánne používajú tretie strany aj široká verejnosť.

Hoci sa na konci politicky nepodarilo udržať status quo v legislatíve, čo ani nebolo našou úlohou, naladenie širokej verejnosti, a teda koncových používateľov klientskeho produktu ostalo neutrálne až mierne pozitívne. A to napriek mesiace trvajúcej negatívnej politickej kampani namierenej na diskreditáciu a čiastočné zosmiešnenie produktu. Za najväčší úspech tak považujeme nenaplnenie katastrofických scenárov o konci odvetvia.